Home

Subjektit juridik “3G” shpk i jepet autorizimi per verifikim dhe vulosje te instrumentave mates si vijon:

  1. Mates te energjise elektrike active, njefazor te klases se saktesise 1 dhe 2 ose A dhe B, me system matje elektro-mekanik (induktiv) dhe elektronik te rrymes altenative ne laborator dhe terren.
  2. Mates te energjise elektrike active, trefazor te klases se saktesise 1 dhe 2 ose A dhe B, me system matje elektro- mekanik (induktiv) dhe elektronik te rrymes altenative me 3 dhe 4 percjellesa ne laborator dhe terren.
  3. Mates te energjise elektrike reactive, njefazor dhe trefazor te klases se saktesise 2 dhe 3, me system matje elektro-mekanik (induktiv) dhe elektronik te rrymes altenative me 3 dhe 4 percjellesa ne laborator dhe terren.

 

Lexo më shumë

Verifikim dhe vulosje të instrumentave matës

Matës të energjisë elektrike active, njëfazor të klasës së saktësisë 1 dhe 2 ose A dhe B, me system matje elektro-mekanik (induktiv) dhe elektronik të rrymës altenative në laborator dhe terren.

Matës të energjisë elektrike active, trefazor të klasës së saktësisë 1 dhe 2 ose A dhe B, me system matje elektro-mekanik (induktiv) dhe elektronik të rrymës altenative me 3 dhe 4 përcjellësa në laborator dhe terren.

Matës të energjisë elektrike reactive, njëfazor dhe trefazor të klasës së saktësisë 2 dhe 3, me system matje elektro-mekanik (induktiv) dhe elektronik të rrymës altenative me 3 dhe 4 përcjellesa në laborator dhe terren.